Κεντρικά γραφεία Opto Hellas
Μ. Αλεξάνδρου 50
60100 Κατερίνη
Τήλ: +30 23510 79750

Economy Optics Store 1
Ιωαννίνων 5
60100 Κατερίνη
Τήλ: +30 23510 37307
Economy Optics Store 2

Μ. Αλεξάνδρου 74
60100 Κατερίνη
Τήλ: +30 23510 78770