Μία μόνο ένεση
Απλή διαδικασία θεραπείας
Ολοκλήρωση της θεραπείας σε 10-20 λεπτά

Δεν αναφέρονται παρενέργειες
Μη ζωικής προέλευσης
Συνθετική παραγωγή
Μοναδική τεχνολογία CRM

Οικονομικά αποδοτικό
Μια μόνο ένεση
Μεγάλη διάρκεια (6-8 μήνες)
Μικρή αλυσίδα πώλησης από τον κατασκευαστή στον ασθενή